BC24-2223 - THIẾT KẾ VÀ CẢI TIẾN QUY TRÌNH SẢN XUẤT DỰA THEO SOP & SIX SIGMA
 • Thời gian
 • 02-04/10/2023
 • Học phí
 • 3.800.000 VND/học viên (Ưu đãi: 5% và 10% theo số học viên đăng ký)
 • Giảng viên
 • MBB. Phạm Thanh Diệu
  -Chủ tịch - Giám đốc CiCC, Chuyên gia VJCC
  -Kinh nghiệm: 5S KAIZEN, TQM, Lean TPM, Six Sigma, Balanced Scorecard, Quản lý Thiết kế & Phát triển Triển khai Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp ERP
  -Với gần 20 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian về cải tiến liên tục Lean, Six Sigma, TPM, BSC, SCM… tại các tập đoàn hàng đầu thế giới như: Black Belt Six Sigma toàn thời gian cho các chương trình cải tiến tại Samsung Electronic Vietnam; Chuyên viên Đảm bảo Chất lượng (QA) và Phát triển chuỗi cung ứng (SCM) mảng nhãn hàng thương hiệu riêng của Metro Cash & Carry Vietnam; Trưởng phòng Cải tiến Liên tục & Master Black Belt tại tập đoàn Johnson Controls Vietnam. Và có hơn 4 năm làm việc tại các tổ hàng đầu trong nước như: Trưởng phòng cải tiến liên tục Tập đoàn FPT; Trưởng phòng tư vấn Cải tiến thuộc Tr
 • Đối tượng tham gia
 • Lãnh đạo, quản lý, chuyên viên và các cá nhân quan tâm
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 11-1516 BC 17-1617 BC 12-1516 BC 04-1516 BC 11-1617 BC 28-1516 BC 21-1617 BC 03-1516 BC 02-1617 BC 23-1516 BC 06-1516 BC 14-1617 BC 19-1516 BC 03-1617 BC 16-1516 BC 05-1617 BC 06-1516 BC 10-1617