BC20-2223 - KỸ NĂNG QUẢN LÝ CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ
 • Thời gian
 • 24, 25/8/2023
 • Giảng viên
 • Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Nga
  -Có nhiều kinh nghiệm thực tiễn & góc nhìn về Chiến lược, Tài chính, Kinh doanh, Nhân sự & Sản xuất
  -Trải qua nhiều vị trí từ Quán lý đến Giám đốc điều hành,từ sản xuất đến kinh doanh, nên rất dễ dàng truyền tầm nhìn và sự gắn kết cho các phòng ban
  -Có nhiều kiến thức & kinh nghiệm vững chắc trong Tâm lý học hành vi & tạo động lực làm việc cho nhân sự
  -Giảng dạy kết hợp với coaching: “Chuyển kiến thức thành Hành động”
  - 10 năm kinh nghiệm đào tạo thực chiến, 6 năm kinh nghiệm mentor & coach
 • Đối tượng tham gia
 • Giám đốc chức năng, trưởng phó các phòng ban, nhân sự chủ chốt của công ty, muốn nâng cao hiệu quả công việc của cá nhân và đội. Những ai mong muốn phát triển tính hiệu quả, chủ động trong công việc, tạo thêm nhiều giá trị hữu ích cho chính mình và công ty
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to