BC20-2223 - KỸ NĂNG QUẢN LÝ CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ
 • Thời gian
 • 24, 25/8/2023
 • Học phí
 • 2.740.000 VND/học viên (Ưu đãi: 5% và 10% theo số học viên đăng ký)
 • Giảng viên
 • Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Nga
  -Có nhiều kinh nghiệm thực tiễn & góc nhìn về Chiến lược, Tài chính, Kinh doanh, Nhân sự & Sản xuất
  -Trải qua nhiều vị trí từ Quán lý đến Giám đốc điều hành,từ sản xuất đến kinh doanh, nên rất dễ dàng truyền tầm nhìn và sự gắn kết cho các phòng ban
  -Có nhiều kiến thức & kinh nghiệm vững chắc trong Tâm lý học hành vi & tạo động lực làm việc cho nhân sự
  -Giảng dạy kết hợp với coaching: “Chuyển kiến thức thành Hành động”
  - 10 năm kinh nghiệm đào tạo thực chiến, 6 năm kinh nghiệm mentor & coach
 • Đối tượng tham gia
 • Giám đốc chức năng, trưởng phó các phòng ban, nhân sự chủ chốt của công ty, muốn nâng cao hiệu quả công việc của cá nhân và đội. Những ai mong muốn phát triển tính hiệu quả, chủ động trong công việc, tạo thêm nhiều giá trị hữu ích cho chính mình và công ty
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 03-1617 BC 22-1516 BC 01-1516 BC 07-1617 BC 01-1617 BC 29-1516 BC 20-1516 BC 28-1516 BC 01-1617 BC 05-1617 BC 17-1617 BC 10-1617 BC 04-1516 BC 20-1516 BC 13-1516 BC 02-1617 BC 21-1617 BC 22-1516