BC 12-2223 - QUẢN TRỊ CẢM XÚC TRONG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ
 • Thời gian
 • 23, 24/05/2223
 • Học phí
 • 2.750.000VNĐ/học viên
 • Giảng viên
 • Th.S. Trương Ngọc Mai Hương
  Giảng viên cao cấp Business Edge-MPDF và dự án Better Work-IFC (Dự án phát triển kinh tế doanh nghiệp do Ngân hàng Thế giới tài trợ)

  Chuyên gia tư vấn tâm lý tính cách, tư duy và tư vấn phát triển năng lực tiềm ẩn của cá nhân.
 • Đối tượng tham gia
 • Lãnh đạo, quản lý, chuyên viên và các cá nhân quan tâm
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 20-1516 BC 19-1516 BC 11-1617 BC 14-1617 BC 07-1516 BC 10-1617 BC 22-1516 BC 18-1516 BC 23-1516 BC 10-1516 BC 13-1516 BC 06-1516 BC 04-1516 BC 17-1617 BC 10-1617 BC 07-1617 BC 03-1516 BC 05-1617