BC 24-2122 - TƯ DUY LÃNH ĐẠO VÀ NĂNG LỰC NHÀ TUYỂN DỤNG
  • Thời gian
  • Ngày 25-28/7/2022 (4 ngày) Sáng : 9:00 - 12:00 Chiều 13:-16:30
  • Học phí
  • 4.750.000 VNĐ/học viên
  • Giảng viên
  • Ông YONEKAWA Koji - Chuyên gia của JICA
  • Đối tượng tham gia
  • - Trong tất cả các lĩnh vực công nghiệp, chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ, giám đốc bộ phận nhân sự, - Những người có mục tiêu hướng tới vị trí quản lý, giám đốc nhân sự.
  •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 02-1516 BC 05-1617 BC 10-1617 BC 05-1617 BC 03-1617 BC 20-1516 BC 05-1516 BC 22-1516 BC 16-1516 BC 05-1516 BC 21-1617 BC 05-1617 BC 07-1617 BC 16-1516 BC 19-1516 BC 06-1516 BC 22-1516 BC 19-1516