BC 33-2122 - Quản lý chuỗi cung ứng (SCM)
  • Thời gian
  • Ngày 27, 28 & 29/9/2022 (3 ngày) • Sáng: 9:00 - 12:00 • Chiều: 13:30 - 16:30
  • Giảng viên
  • Ông Koji Uehigashi
    Chuyên gia cao cấp của JICA
    Hơn 34 năm kinh nghiệm làm việc tại tập đoàn Panasonic với các cương vị chủ chốt: Phó giám đốc Panasonic Philippines; Trưởng phòng bán hàng Panasonic Châu Á - Thái Bình Dương…
  • Đối tượng tham gia
  • Giám đốc công ty, cán bộ quản lý cấp trung.
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to