BC 31-2122 - PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI
 • Thời gian
 • Ngày 29, 30 & 31/8/2022 (3 ngày) • Sáng: 9:00 - 12:00 • Chiều: 13:30 - 16:30
 • Học phí
 • 3.800.000VNĐ/học viên
 • Giảng viên
 • Ông Mitsuharu Takayasu
  - Phụ Trách trung tâm đào tào sản xuất –Phòng xúc tiến toàn cầu
  - Phụ trách phát triền nguồn nhân lực cho các nhà máy ở nước ngoài tập đoàn Panasonic

  Ông Hiroyuki Onishi
  - Nguyên Giám đốc khối đảm bảo chất lượng công ty LS của tập đoàn Panasonic
  - Giám đốc khối nhân sự và Kế hoạch công ty LS của tập đoàn Panasonic
 • Đối tượng tham gia
 • Quản lý nhà máy, quản lý thiết kế, phát triển sản phẩm mới của công ty.
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 12-1516 BC 01-1617 BC 05-1617 BC 06-1516 BC 20-1516 BC 29-1516 BC 03-1617 BC 28-1516 BC 18-1516 BC 18-1516 BC 05-1516 BC 05-1617 BC 01-1617 BC 03-1617 BC 26-1516 BC 03-1617 BC 26-1516 BC 13-1516