BC 21-2122 - XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG LƯƠNG THƯỞNG THEO KPI VÀ BSC
  • Thời gian
  • 30, 31/5 & 01/6/2022 (3 ngày) • Sáng: 9:00 - 12:00 • Chiều: 13:30 - 16:30
  • Học phí
  • 3.800.000VNĐ/học viên
  • Giảng viên
  • Ths. Ngô Quý Nhâm
  • Đối tượng tham gia
  • cán bộ quản lý, giám đốc nhân sự
  •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 06-1617 BC 03-1617 BC 28-1516 BC 18-1516 BC 23-1516 BC 05-1516 BC 02-1516 BC 06-1516 BC 11-1516 BC 05-1516 BC 14-1516 BC 04-1516 BC 25-1516 BC 16-1516 BC 10-1516 BC 23-1516 BC 03-1617 BC 13-1516