BC 27-2122 - CHIẾN LƯỢC VÀ TRIỂN KHAI DIGITAL MARKETING
 • Thời gian
 • Ngày 19. 20/7/2022 • Sáng: 9:00 - 12:00 • Chiều: 13:30 - 16:30
 • Học phí
 • 2.750.000VNĐ/học viên
 • Giảng viên
 • Ông Nguyễn Đình Nam
  - Ths Quản trị Kinh Doanh
  - Hơn 20 năm kinh nghiệm lĩnh vực Truyền Thông và Marketing
  o CEO – New Plus Media – Agency Marketing
  o Giám đốc Marketing – Orchard Resort Nam Cát Tiên
  o Giám đốc Marketing – Global Health
 • Đối tượng tham gia
 • Cấp quản lý, chuyên viên Marketing, IT, thiết kế, và các cá nhân quan tâm
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 12-1516 BC 02-1617 BC 02-1516 BC 17-1617 BC 22-1516 BC 21-1617 BC 13-1516 BC 02-1516 BC 05-1516 BC 06-1516 BC 05-1516 BC 14-1516 BC 19-1516 BC 26-1516 BC 02-1617 BC 28-1516 BC 17-1617 BC 20-1516