Seminar S03-1213 - PHƯƠNG THỨC TIẾN HÀNH 5S
 • Thời gian
 • Ngày 29/03/2013 Từ 8:30 ~ 11:30
 • Học phí
 • 400.000 VNĐ / người
 • Giảng viên
 • Ông Tsuyoshi SHIMIZU
  – Chuyên gia JICA
  Hơn 40 năm kinh
  nghiệm làm việc cho
  tập đoàn Matsushita
  (Panasonic) ở nhiều
  cương vị: Giám đốc kinh doanh của bộ phận CRT; Giám đốc nhà máy CRT.
  Nguyên Giám đốc điều hành của Matsushita (Panasonic) tại Malaysia. Nguyên Hiệu trưởng Học viện Matsushita
 • Đối tượng tham gia
 • Quản lý nhà máy, cán bộ quản lý bộ phận sản xuất,
  người có quan tâm đến hoạt động 5S, cắt giảm lãng
  phí và quản lý trực quan tại hiện trường sản xuất.
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 12-1516 BC 17-1617 BC 18-1516 BC 03-1516 BC 02-1516 BC 14-1516 BC 12-1617 BC 16-1516 BC 19-1516 BC 01-1617 BC 18-1516 BC 20-1516 BC 26-1516 BC 06-1516 BC 06-1516 BC 06-1516 BC 26-1516 BC 03-1516