BC 15-2122 - PHƯƠNG PHÁP LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
 • Thời gian
 • 29/03 ~ 31/03/2022 (3 ngày)
 • Học phí
 • 3.800.000 VNĐ/học viên
 • Giảng viên
 • Ông Tsuyoshi SHIMIZU
  – Chuyên gia JICA
  Hơn 40 năm kinh nghiệm làm việc cho tập đoàn Panasonic ở nhiều cương vị:
  Giám đốc kinh doanh, Giám đốc nhà máy sản xuất bộ phận màn hình CRT (Cathode - Ray Tube).
  Nguyên Giám đốc điều hành của Panasonic tại Malaysia.
  Nguyên Giám đốc Học viện Matsushita
 • Đối tượng tham gia
 • Giám đốc nhà máy, quản đốc, trưởng/phó phòng quản lý sản xuất, chế tạo, mua hàng, cán bộ nghiệp vụ liên quan đến sản xuất.
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 28-1516 BC 07-1617 BC 16-1516 BC 06-1516 BC 26-1516 BC 03-1516 BC 10-1516 BC 01-1617 BC 25-1516 BC 07-1516 BC 28-1516 BC 10-1516 BC 18-1516 BC 17-1617 BC 22-1516 BC 04-1617 BC 01-1617 BC 12-1617