BC 08-1213 - PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
 • Thời gian
 • 26, 27 & 28/03/2013 (Sáng : 8:30 ~ 11:30 Chiều : 13:00 ~ 16:00)
 • Giảng viên
 • Ông Tsuyoshi SH IMIZU – Chuyên gia JICA
  Hơn 40 năm kinh nghiệm làm việc cho tập đoàn Matsushita (Panasonic) ở nhiều cương vị:
  Giám đốc kinh doanh của bộ phận CRT; Giám đốc nhà máy CRT.
  Nguyên Giám đốc điều hành của Matsushita (Panasonic) tại Malaysia.
  Nguyên Hiệu trưởng Học viện Matsushita.
 • Đối tượng tham gia
 • Giám đốc nhà máy, quản đốc, quản lý và nhân viên các bộ phận sản xuất, chế tạo, mua hàng.

Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to