HOKURIKU - GIAO LƯU KẾT NỐI KINH DOANH VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN VÙNG HOKURIKU
  • Thời gian
  • Đợt 1: 10/12/2021 Đợt 2: 22/12/2021 - Sáng: 8:30-11:30 Chiều: 13:00-17:00 (đàm phán với đối tác Nhật Bản)
  • Học phí
  • Miễn phí
  • Giảng viên
  • Các doanh nghiệp Nhật Bản vùng Hokuriku
  • Đối tượng tham gia
  • Doanh nghiệp Việt Nam thuộc lĩnh vực sản xuất và các ngành liên quan
  •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 14-1617 BC 02-1617 BC 21-1617 BC 21-1617 BC 21-1617 BC 17-1617 BC 13-1516 BC 20-1516 BC 03-1516 BC 01-1617 BC 20-1516 BC 07-1516 BC 21-1617 BC 04-1617 BC 14-1617 BC 17-1617 BC 23-1516 BC 22-1516