BC 05-2122 - KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO VÀ TRUYỀN ĐẠT THÔNG TIN
 • Thời gian
 • 24, 25 & 26/11/2021 (3 ngày) Sáng: 9:00 – 12:00 Chiều: 13:00 – 16:30
 • Học phí
 • 3.800.000 VNĐ/học viên
 • Giảng viên
 • Ông Koji YONEKAWA
  - Giám đốc nhân sự công ty cổ phần S-Pool.
  - Thành viên sáng lập của S-Pool, phụ trách các lĩnh vực: dịch vụ gia công phần mềm
  mới, xây dựng hệ thống quản trị nhân lực và vận hành chế độ nhân sự cho 6 công ty trong tập đoàn; tuyển dụng hơn 100 người/năm và đào tạo cho khoảng 700 nhân sự.
 • Đối tượng tham gia
 • Cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách nhân sự, trưởng phòng và các cá nhân có quan tâm.
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 14-1516 BC 05-1617 BC 10-1617 BC 09-1617 BC 13-1516 BC 22-1516 BC 20-1516 BC 26-1516 BC 23-1516 BC 14-1617 BC 19-1516 BC 03-1617 BC 19-1516 BC 17-1617 BC 20-1516 BC 04-1617 BC 17-1617 BC 13-1516