BC 07-1213 - QUẢN LÝ VỆ SINH AN TOÀN VÀ QUẢN LÝ THIẾT BỊ
 • Thời gian
 • 29, 30 & 31/01/2013 ( 3 ngày) Sáng : 8:30~11:30 Chiều : 13:00~16:00
 • Giảng viên
 • Ông Dai SHINSHI
  Nguyên giám đốc nhà máy sản xuất ti vi của Matsushita tại Malaysia, Mexico. Chuyên gia đánh giá chất
  lượng của Matsushita. Chuyên gia giảng dạy, tư vấn
  của JICA.
 • Đối tượng tham gia
 • Giám đốc phụ trách sản xuất, quản đốc nhà máy, các chuyền trưởng, tổ trưởng trực tiếp quản lý sản xuất, nhân viên kiểm tra chất lượng và những nhà quản lý trung gian
  khác có quan tâm.
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to