BC19-2021 - QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG SCM
 • Thời gian
 • 12-14/8/2021 (AM:9:00-12:00 ; PM:13:00-16:00)
 • Học phí
 • 3.800.000 VNĐ
 • Giảng viên
 • Ông Koji Uehigashi
  Chuyên gia cao cấp của JICA
  Hơn 34 năm kinh nghiệm làm việc tại tập đoàn Panasonic với các cương vị chủ chốt: Phó giám đốc Panasonic Philippines; Trưởng phòng bán hàng Panasonic Châu Á - Thái Bình Dương...
 • Đối tượng tham gia
 • Giám đốc công ty, cán bộ quản lý cấp trung.
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 12-1516 BC 07-1617 BC 04-1617 BC 03-1617 BC 03-1617 BC 03-1516 BC 29-1516 BC 06-1516 BC 03-1516 BC 21-1617 BC 22-1516 BC 05-1617 BC 01-1516 BC 01-1617 BC 12-1617 BC 01-1516 BC 23-1516 BC 16-1516