BC 17-2021 - PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI
 • Thời gian
 • 19-21/7/2021 (AM:9:00-12:00 ; PM:13:00-16:00)
 • Học phí
 • 3.800.000 VNĐ
 • Giảng viên
 • Ông Hiroyuki Onishi
  Nguyên giám đốc Khối đảm bảo chất lượng công ty LS của Tập đoàn Panasonic
  Giám đốc Khối nhân sự về Kế hoạch công ty LS của Tập đoàn Panasonic
  Ông Mitsuharu Takayasu
  Phụ trách Trung tâm đào tạo sản xuất - Phòng xúc tiến toàn cầu
  Phụ trách phát triển nguồn nhân lực cho các nhà máy ở nước ngoài
 • Đối tượng tham gia
 • Cán bộ quản lý, nghiệp vụ liên quan đến sản xuất
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 18-1516 BC 09-1617 BC 13-1516 BC 02-1516 BC 06-1516 BC 14-1617 BC 14-1617 BC 10-1617 BC 28-1516 BC 14-1617 BC 04-1516 BC 02-1516 BC 21-1617 BC 13-1516 BC 10-1617 BC 05-1617 BC 05-1516 BC 20-1516