BC 17-2021 - PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI
 • Thời gian
 • 19-21/7/2021 (AM:9:00-12:00 ; PM:13:00-16:00)
 • Học phí
 • 3.800.000 VNĐ
 • Giảng viên
 • Ông Hiroyuki Onishi
  Nguyên giám đốc Khối đảm bảo chất lượng công ty LS của Tập đoàn Panasonic
  Giám đốc Khối nhân sự về Kế hoạch công ty LS của Tập đoàn Panasonic
  Ông Mitsuharu Takayasu
  Phụ trách Trung tâm đào tạo sản xuất - Phòng xúc tiến toàn cầu
  Phụ trách phát triển nguồn nhân lực cho các nhà máy ở nước ngoài
 • Đối tượng tham gia
 • Cán bộ quản lý, nghiệp vụ liên quan đến sản xuất
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 26-1516 BC 14-1516 BC 06-1617 BC 03-1617 BC 05-1617 BC 02-1617 BC 20-1516 BC 01-1617 BC 15-1516 BC 07-1617 BC 12-1617 BC 18-1516 BC 13-1516 BC 06-1617 BC 04-1516 BC 16-1516 BC 03-1617 BC 02-1516