BC 15-2021 - BÍ QUYẾT TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN VÀ NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP HIỆU QUẢ
 • Thời gian
 • 14, 15, 16/6/2021 (3 ngày) Sáng: 9:00 ~ 12:00 Chiều: 13:00 ~ 16:00
 • Học phí
 • 3.800.000 VNĐ (bao gồm tài liệu, ăn nhẹ giữa giờ)
 • Giảng viên
 • Ông Yoichi TORIYA
  Giảng viên Tổ chức Nhân sự tại Trường Đại học Công nghiệp Kanazawa (Nhật Bản)
  Giảng viên Trường Đại học Sanno (Nhật Bản)
  Đào tạo viên, chuyên gia tư vấn cao cấp về chiến lược tổ chức, nhân sự
  Giám sát viên về nhân sự các dự án tại Price Water House Coopers
 • Đối tượng tham gia
 • Quản lý doanh nghiệp (giám đốc sản xuất, giám đốc nhân sự, trưởng/ phó phòng), nhân viên và các cá nhân có quan tâm.
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 06-1516 BC 06-1617 BC 14-1516 BC 03-1617 BC 01-1516 BC 16-1516 BC 19-1516 BC 04-1516 BC 05-1617 BC 12-1516 BC 20-1516 BC 05-1617 BC 11-1516 BC 13-1516 BC 03-1516 BC 14-1516 BC 07-1617 BC 12-1516