BC 12-2021 - KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TẠI HIỆN TRƯỜNG SẢN XUẤT
 • Thời gian
 • 8, 9 & 10/7/2021 (3 ngày) Sáng: 8:30 – 12:00 Chiều: 13:00 – 16:30
 • Học phí
 • 3.600.000 VNĐ (bao gồm tài liệu, ăn nhẹ giữa giờ)
 • Giảng viên
 • Ông Trần Hữu Anh Tuấn
  - Chuyên gia Quản lý chất lượng
  - Chuyên gia tái cấu trúc nhà máy
  - Kinh nghiệm 12 năm giám đốc nhà máy Nhật Bản tại Việt Nam
  - Chuyên gia đào tạo, tư vấn cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam, Nhật Bản, Châu Âu, Hoa Kỳ.
 • Đối tượng tham gia
 • Giám đốc nhà máy, quản đốc, trưởng/phó phòng sản xuất, kỹ thuật, tổ trưởng, trưởng nhóm, trưởng ca….
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 13-1516 BC 01-1617 BC 07-1617 BC 10-1516 BC 01-1516 BC 23-1516 BC 02-1516 BC 11-1516 BC 23-1516 BC 26-1516 BC 20-1516 BC 19-1516 BC 14-1617 BC 03-1516 BC 19-1516 BC 02-1617 BC 04-1516 BC 05-1617