BC 10-2021 - TỐI ƯU HÓA PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ TỒN KHO
 • Thời gian
 • 21, 22 & 23/6/2021 (3 ngày) Sáng : 9:00 - 12:00 Chiều : 13:00 - 16:00
 • Học phí
 • 2.500.000 VNĐ (bao gồm tài liệu, ăn nhẹ giữa giờ)
 • Giảng viên
 • Ông Iwase Akio
  - Chuyên gia của JICA Trên 30 năm kinh nghiệm làm việc cho tập đoàn Panasonic ở các lĩnh vực:
  - Giám đốc R & D của Panasonic Malaysia.
  - Giám đốc điều hành phụ trách sản xuất và lập kế hoạch kinh doanh của Panasonic Electronic Component Thai.
  - Chuyên gia tư vấn của Panasonic Excel International.
 • Đối tượng tham gia
 • Giám đốc nhà máy, quản đốc, trưởng/phó phòng quản lý sản xuất, nhân viên khu vực sản xuất.
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 03-1617 BC 06-1617 BC 29-1516 BC 16-1516 BC 05-1617 BC 23-1516 BC 01-1516 BC 20-1516 BC 01-1516 BC 01-1516 BC 28-1516 BC 21-1617 BC 02-1617 BC 02-1516 BC 16-1516 BC 15-1516 BC 09-1617 BC 03-1617