BC 09-2021 - PHƯƠNG PHÁP LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
 • Thời gian
 • 26, 27 & 28/4/2021 (3 ngày) Sáng: 9:00 – 12:00 Chiều: 13:00 – 16:00
 • Học phí
 • 2.500.000 VNĐ (bao gồm tài liệu, ăn nhẹ giữa giờ)
 • Giảng viên
 • Ông Tsuyoshi SHIMIZU
  – Chuyên gia JICA
  Hơn 40 năm kinh nghiệm làm việc cho tập đoàn Panasonic ở nhiều cương vị:
  Giám đốc kinh doanh, Giám đốc nhà máy sản xuất bộ phận màn hình CRT (Cathode - Ray Tube).
  Nguyên Giám đốc điều hành của Panasonic tại Malaysia.
  Nguyên Giám đốc Học viện Matsushita
 • Đối tượng tham gia
 • Giám đốc nhà máy, quản đốc, trưởng/phó phòng quản lý sản xuất, chế tạo, mua hàng, cán bộ nghiệp vụ liên quan đến sản xuất.
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 04-1516 BC 02-1516 BC 16-1516 BC 28-1516 BC 01-1516 BC 28-1516 BC 02-1617 BC 03-1617 BC 01-1516 BC 21-1617 BC 10-1617 BC 06-1516 BC 10-1617 BC 17-1617 BC 02-1617 BC 01-1617 BC 03-1617 BC 05-1617