BC 03-2021 - PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
 • Thời gian
 • 17 & 18/12/2020 (2 ngày) Sáng: 9:00 – 12:00 Chiều: 13:30 – 16:30
 • Học phí
 • 2.400.000 VNĐ (bao gồm tài liệu, ăn nhẹ giữa giờ)
 • Giảng viên
 • Ông Đinh Tiến Dũng
  - 04 năm Giám đốc Quản lý Chất lượng tại Sanofi-Aventis Vietnam
  - 08 năm kinh nghiệm giảng dạy liên quan đến các kỹ năng quản lý lãnh đạo, quản trị nhân sự, quản trị chất lượng
  -15 năm kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn và đánh giá hệ thống quản lý chất lượng TUV SUD (Đức).
  -10 năm kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn nhân sự và xây dựng Hệ thống đánh giá thành tích nhân viên theo KPIs tại PAGE, FPT, AIT, ISM,...
 • Đối tượng tham gia
 • Cấp quản lý và cấp chuyên viên
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 14-1516 BC 06-1516 BC 12-1516 BC 07-1516 BC 17-1617 BC 19-1516 BC 03-1617 BC 04-1617 BC 04-1516 BC 14-1516 BC 03-1617 BC 13-1516 BC 29-1516 BC 10-1516 BC 29-1516 BC 20-1516 BC 16-1516 BC 12-1617