BC 04-2021 - KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO VÀ TRUYỀN ĐẠT THÔNG TIN
 • Thời gian
 • 18, 19 & 20/01/2021 (3 ngày) Sáng: 9:00 – 12:00 Chiều: 13:30 – 16:30
 • Học phí
 • 2.500.000 VNĐ (bao gồm tài liệu, ăn nhẹ giữa giờ)
 • Giảng viên
 • Ông Koji YONEKAWA
  - Giám đốc nhân sự công ty cổ phần S-Pool.
  - Thành viên sáng lập của S-Pool, phụ trách các lĩnh vực: dịch vụ gia công phần mềm
  mới, xây dựng hệ thống quản trị nhân lực và vận hành chế độ nhân sự cho 6 công ty trong tập đoàn; tuyển dụng hơn 100 người/năm và đào tạo cho khoảng 700 nhân sự.
 • Đối tượng tham gia
 • Cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách nhân sự, trưởng phòng và các cá nhân có quan tâm.
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 05-1516 BC 03-1516 BC 14-1516 BC 02-1516 BC 06-1617 BC 12-1516 BC 02-1617 BC 02-1516 BC 05-1617 BC 03-1516 BC 19-1516 BC 02-1617 BC 15-1516 BC 02-1516 BC 28-1516 BC 03-1617 BC 06-1516 BC 23-1516