BC 01-2021 - PHÂN TÍCH RỦI RO TÀI CHÍNH
 • Thời gian
 • 14 & 16/ 10/ 2020 (2 ngày) Sáng: 9:00 ~ 12:00 Chiều: 13:30 ~ 16:30
 • Học phí
 • 3.300.000 VNĐ (bao gồm tài liệu, ăn nhẹ giữa giờ)
 • Giảng viên
 • Ông Nguyễn Tấn Bình
  - Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh (DBA) tại Calsouthern University (Mỹ)
  - Hơn 30 năm kinh nghiệm về tài chính, thẩm định dự án, kế toán quản trị cho các trường đại học trong và ngoài nước, các tổng công ty và tập đoàn tại Việt Nam.
  - Chuyên gia giảng dạy Quản trị tài chính của các khóa học Keieijuku – Khóa kinh doanh cao cấp dành cho Lãnh đạo các doanh nghiệp Việt Nam tại VJCC.
 • Đối tượng tham gia
 • Chủ doanh nghiệp, Ban điều hành.
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 03-1516 BC 03-1516 BC 17-1617 BC 26-1516 BC 05-1617 BC 06-1516 BC 10-1516 BC 05-1617 BC 02-1516 BC 06-1617 BC 01-1516 BC 15-1516 BC 05-1617 BC 03-1516 BC 26-1516 BC 15-1516 BC 10-1617 BC 02-1516