BC 08-1920 - KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TẠI HIỆN TRƯỜNG SẢN XUẤT
 • Thời gian
 • 14 & 15/7/2020 (2 ngày) Sáng: 8:30 – 12:00 Chiều: 13:00 – 16:30
 • Học phí
 • 2.400.000 VNĐ (bao gồm tài liệu, ăn nhẹ giữa giờ)
 • Giảng viên
 • Ông Trần Hữu Anh Tuấn
  - Chuyên gia Quản lý chất lượng
  - Chuyên gia tái cấu trúc nhà máy
  - Kinh nghiệm 12 năm giám đốc nhà máy Nhật Bản tại Việt Nam
  - Chuyên gia đào tạo, tư vấn cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam, Nhật Bản, Châu Âu, Hoa Kỳ.
 • Đối tượng tham gia
 • Giám đốc nhà máy, quản đốc, trưởng/phó phòng
  sản xuất, kỹ thuật, tổ trưởng, trưởng nhóm, trưởng
  ca….
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 16-1516 BC 07-1516 BC 12-1617 BC 21-1617 BC 10-1516 BC 18-1516 BC 04-1617 BC 03-1617 BC 14-1617 BC 13-1516 BC 16-1516 BC 17-1617 BC 12-1516 BC 22-1516 BC 07-1516 BC 22-1516 BC 02-1516 BC 20-1516