BC 07-1920 - PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG BẰNG KỸ THUẬT THỐNG KÊ (SPC)
 • Thời gian
 • 9, 10 & 11/6/2020 (3 ngày) Sáng: 8:30 – 12:00 Chiều: 13:00 – 16:30
 • Học phí
 • 3.600.000 VNĐ (bao gồm tài liệu, ăn nhẹ giữa giờ)
 • Giảng viên
 • Ông Trần Hữu Anh Tuấn
  - Chuyên gia Quản lý chất lượng
  - Chuyên gia tái cấu trúc nhà máy
  - Kinh nghiệm 12 năm giám đốc nhà máy Nhật Bản tại Việt Nam
  - Chuyên gia đào tạo, tư vấn cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam, Nhật Bản, Châu Âu, Hoa Kỳ.
 • Đối tượng tham gia
 • Giám đốc, quản lý nhà máy, quản lý cấp trung tại các
  doanh nghiệp sản xuất và các cá nhân có quan tâm.
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 04-1516 BC 19-1516 BC 18-1516 BC 12-1617 BC 16-1516 BC 06-1617 BC 01-1516 BC 07-1516 BC 03-1516 BC 26-1516 BC 06-1617 BC 05-1617 BC 07-1516 BC 17-1617 BC 03-1516 BC 26-1516 BC 07-1516 BC 05-1516