BC 05-1213 - HỆ THỐNG SẢN XUẤT CỦA TOYOTA
 • Thời gian
 • 11, 12 & 13/12/2012 8:30 ~ 16:00 (nguyên ngày)
 • Giảng viên
 • Ông Tsuyoshi SHIMIZU – Chuyên gia JICA
  Hơn 40 năm kinh nghiệm làm việc cho tập đoàn Matsushita (Panasonic) ở nhiều cương vị:
  Giám đốc kinh doanh của bộ phận CRT; Giám đốc nhà máy CRT.
  Nguyên Giám đốc điều hành của Matsushita (Panasonic) tại Malaysia.
  Nguyên Hiệu trưởng Học viện Matsushita
 • Đối tượng tham gia
 • Giám đốc nhà máy, quản đốc, trưởng/phó phòng quản lý sản xuất, phòng kỹ thuật, quản lý chất lượng, tổ trưởng, trưởng nhóm, trưởng ca và ứng cử viên của các vị trí trên.
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to