BC 06-1920 Online - Khóa học Online Thương Mại Điện tử (E-Commerce)
 • Thời gian
 • 26/5/2020 (Dự kiến)
 • Học phí
 • Miễn phí
 • Giảng viên
 • Ông Kuzuhiko Sano - Chuyên gia cao cấp của Jica về thương mại điện tử, marketing.
 • Đối tượng tham gia
 • Giám đốc các doanh nghiệp vừa và nhỏ
  Người quản lý, phụ trách các cửa hàng dịch vụ online
  Nhà khởi nghiệp
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 28-1516 BC 06-1617 BC 19-1516 BC 20-1516 BC 05-1516 BC 23-1516 BC 02-1617 BC 28-1516 BC 09-1617 BC 28-1516 BC 09-1617 BC 18-1516 BC 12-1617 BC 02-1516 BC 14-1617 BC 20-1516 BC 07-1516 BC 28-1516