BC 05-1920 - KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO DÀNH CHO NHÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
  • Thời gian
  • 17&18/3/2020 (2 ngày) Sáng: 9:00 – 12:00 Chiều: 13:30 – 16:30
  • Giảng viên
  • TS.Kyoko Yamazaki – Chuyên gia cao cấp của JICA
    Chuyên gia về phát triển và quản trị nguồn nhân lực, giàu kinh nghiệm thực tế.
    Hơn 15 năm kinh nghiệm tư vấn nhân sự cao cấp cho các doanh nghiệp quốc tế như: Anh, Mỹ, Pháp. Tiến sĩ quản trị kinh doanh.
  • Đối tượng tham gia
  • Giám đốc doanh nghiệp, CEO.
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to