PPM-2020 - NHÀ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP
  • Thời gian
  • Từ 21/10/2019 đến 15/7/2020 (36 buổi/113 giờ)
  • Giảng viên
  • Các chuyên gia cao cấp về quản trị sản xuất đến từ những tập đoàn hàng đầu của Nhật Bản và Việt Nam, có nhiều kinh nghiệm trong tư vấn và đào tạo ở nhiều nước trên thế giới.
  • Đối tượng tham gia
  • • Lãnh đạo doanh nghiệp sản xuất
    • Trưởng/ Phó bộ phận sản xuất, Quản đốc/ Phó quản đốc phân xưởng
    • Những cá nhân quan tâm đến lĩnh vực quản trị sản xuất.


Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to