BC 12-12 - BÍ QUYẾT TUYỂN DỤNG, BỔ DỤNG NHÂN SỰ VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC
  • Thời gian
  • 13, 14 & 15/11/2012 ( 6 buổi) Sáng: 8:30~11:30 Chiều: 13:00~16:00
  • Giảng viên
  • Ms. Kyoko Yamazaki - Chuyên gia Jica
    Đặc biệt có chuyên môn cao về phát triển nhân sự, quản lý nguồn nhân lực, giàu kinh nghiệm về cả mặt lý thuyết lẫn thực tế.
    Chuyên gia về HR đã được chứng nhận bởi tổ chức JSHRM. Tổng thư ký Hiệp hội Quản trị Nguồn nhân lực Nhật Bản
  • Đối tượng tham gia
  • Các quản lý doanh nghiệp, Giám đốc doanh nghiệp vừa và nhỏ, Giám đốc, cán bộ tổ chức nhân sự, Các cá nhân có quan tâm
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to