BC 11-12 - KỸ NĂNG QUẢN LÝ NHÓM LÀM VIỆC
  • Thời gian
  • Ngày 25 & 26 / 10 / 2012 (Sáng : 8:30 ~ 11:30 Chiều: 13:00 ~ 16:00)
  • Giảng viên
  • Ông Đỗ Hữu Anh - Phó Tổng giám đốc công ty DHL – VNPT Express
    - Giảng dạy cho nhiều chương trình và trường Đại học như: Đại học Ngoại thương, Đại học Hoa Sen, Đại học Kinh tế, CFVG,...
    - Chuyên đào tạo, tư vấn cho các doanh nghiệp, các tổ chức của chính phủ và phi chính phủ...
  • Đối tượng tham gia
  • Cán bộ quản lý cấp trung, trưởng, phó các phòng ban và ứng viên của các vị trí quản lý cấp trung

Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to