BC 10-12 - KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH
  • Thời gian
  • 4,5/10/2012 Từ 8:30 ~ 16:00
  • Giảng viên
  • Ông Tô Bình Minh,
    Chuyên gia đào tạo và tư vấn cho các doanh nghiệp và các tổ chức như: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Cục Xúc tiến thương mại (Vietrade), Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Crestcom® (Mỹ);…
  • Đối tượng tham gia
  • Phương pháp: Thuyết trình; Video clip; Thảo luận nhóm; Xử lý tình huống; Trò chơi; Đóng vai

Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to