Seminar CSID - “CHIA SẺ KINH NGHIỆM VÀ XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI CÁC CEO”
  • Thời gian
  • Thứ Bảy ngày 16/ 6/ 2018 (Sáng: 8:30 ~ 12:30)
  • Giảng viên
  • DIỄN GIẢ
    Mr. Sugiura và cựu học viên Keieijuku
  • Đối tượng tham gia
  • Thành viên clb Keieijuku và các cá nhân có quan tâm
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to