BC 19-1718 - KỸ NĂNG GIAO TIẾP, XÂY DỰNG VÀ LÀM VIỆC NHÓM HIỆU QUẢ
 • Thời gian
 • 19, 20, 21/ 6/ 2018 (3 ngày) Sáng: 9:00 ~ 12:00 Chiều: 13:30 ~ 16:30
 • Học phí
 • 2.800.000 VNĐ (bao gồm tài liệu, ăn nhẹ giữa buổi)
 • Giảng viên
 • Ông Yoichi TORIYA
  Giáo sư thỉnh giảng tại Viện đại học Công nghiệp Kanazawa (Nhân sự tổ chức). Huấn luyện viên cao cấp, chuyên gia tư vấn nhân sự, giảng viên đào tạo. Sau khi tốt nghiệp đại học, liên tục tham gia tư vấn về chiến lược
  tổ chức, nhân sự. Cho đến năm 2000, là giảng viên tại trường đại học Sanno Nhật, chịu trách nhiệm tư vấn về phát triển nguồn nhân lực, phát triển các chương trình đào tạo quản lý.Từ năm 2001, tại Price waterhouse Coopers, giám sát các dự án lớn như thiết kế chiến lược nhân sự, chế độ lương thưởng.
  Tác giả cuốn sách: Tiểu thuyết kinh doanh “sứ mệnh” (Công ty President). Đồng tác giả của nhiều cuốn sách khác.
 • Đối tượng tham gia
 • Giám đốc, nhà quản lí doanh nghiệp; (Giám đốc sản xuất; quản đốc, giám đốc nhân sự; trưởng/phó phòng); nhân viên và các cá nhân có quan tâm.
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 23-1516 BC 18-1516 BC 15-1516 BC 02-1516 BC 19-1516 BC 23-1516 BC 07-1516 BC 17-1617 BC 21-1617 BC 28-1516 BC 01-1617 BC 20-1516 BC 11-1516 BC 06-1516 BC 04-1617 BC 25-1516 BC 03-1617 BC 06-1516