BC 14-1718 - PHƯƠNG PHÁP TIẾT GIẢM CHI PHÍ SẢN XUẤT
 • Thời gian
 • 15, 16, 17/ 5/ 2018 (3 ngày) Sáng: 9:00 ~ 12:00 Chiều: 13:30 ~ 16:30
 • Học phí
 • 2.800.000 VNĐ/người (bao gồm tài liệu, ăn nhẹ giữa buổi)
 • Giảng viên
 • Ông Yasuhiro Hirata
  - Chuyên gia tư vấn của Excel International.
  - Nhiều kinh nghiệm giảng dạy và tư vấn về quản lý sản xuất, 5S, cải tiến hiện trường, cải tiến sản xuất tại nhiều nước như: Indonesia, Malaysia, Trung Quốc…
  - Chuyên gia giảng dạy, tư vấn cho các trung tâm phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam, Lào, Campuchia,…
  - Gần 40 năm kinh nghiệm làm việc tại Panasonic: trưởng phòng kế hoạch dự án, quản lý hệ thống sản xuất, kỹ thuật, từ các nhà máy tại Trung Quốc, Đông Nam Á,…
 • Đối tượng tham gia
 • Quản lý nhà máy, Cán bộ quản lý quản lý trung gian, nhân viên làm việc tại hiện trường sản xuất và các cá nhân có quan tâm.
 •  

Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 11-1516 BC 28-1516 BC 16-1516 BC 01-1617 BC 21-1617 BC 16-1516 BC 10-1617 BC 07-1516 BC 13-1516 BC 21-1617 BC 20-1516 BC 20-1516 BC 03-1617 BC 09-1617 BC 20-1516 BC 15-1516 BC 07-1516 BC 23-1516