E02-18 - HỘI THẢO CÁC ỨNG DỤNG THIẾT BỊ LÀM LẠNH
  • Thời gian
  • ngày 23/3/2018 (9:00 – 17:00)
  • Giảng viên
  • Hội thảo sẽ được trình bày bởi các chuyên gia đến từ Tập đoàn Ebara Nhật Bản và các chuyên gia khác.

    Có phiên dịch tiếng Việt Nam
  • Đối tượng tham gia
  • Khoảng 50 người từ các cơ quan chính phủ và các khu vực công, các công ty tư vấn và các tổ chức liên quan đến kỹ thuật làm lạnh.
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to