BC 08-12 - ÁP DỤNG 7 CÔNG CỤ THỐNG KÊ NHẰM KIỂM SOÁT VÀ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG TẠI DOANH NGHIỆP
  • Thời gian
  • Ngày 28, 29/8/2012 (2 ngày) Sáng : 8:30 - 11:30 ; Chiều : 13:00 - 16:00
  • Giảng viên
  • Ông Phạm Thanh Diệu, Phó giám đốc CICC
    - Chuyên gia tư vấn và huấn luyện Lean Six-Sigma, BSC, SCM
    - Kinh nghiệm làm việc và học tập thực tế tại các tập đoàn lớn toàn cầu trong lĩnh vực cải tiến liên tục.
  • Đối tượng tham gia
  • Giám đốc, các quản lý doanh nghiệp ...

Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to