BC 10-1718 - KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO VÀ TRUYỀN ĐẠT THÔNG TIN
 • Thời gian
 • 13, 14 & 15/03/2018 Sáng : 9:00 - 12:00 Chiều : 13:30 - 16:30
 • Học phí
 • 2.800.000 VNĐ/người (bao gồm tài liệu, ăn nhẹ giữa buổi)
 • Giảng viên
 • Ông Hirabayashi
  Giáo sư thỉnh giảng Đại học Utsunomiya, Đại học Quốc gia Nhật Bản
  Giảng viên Trường Hoàng gia Gakushuin
  Tốt nghiệp Chuyên ngành Thiết kế nghề, khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Hosei.
  34 năm kinh nghiệm tại IBM Nhật Bản với các công việc kinh doanh, quản trị nhân sự,…
  Chuyên gia tư vấn về nhân sự, nghề nghiệp
 • Đối tượng tham gia
 • Các nhà quản lý doanh nghiệp, giám đốc nhân sự, cán bộ tổ chứcnhân sự, các cá nhân quan tâm
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 11-1617 BC 07-1617 BC 22-1516 BC 01-1617 BC 02-1516 BC 21-1617 BC 28-1516 BC 06-1617 BC 02-1516 BC 21-1617 BC 23-1516 BC 01-1516 BC 28-1516 BC 28-1516 BC 10-1617 BC 03-1516 BC 10-1617 BC 18-1516