BC 10-1718 - KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO VÀ TRUYỀN ĐẠT THÔNG TIN
 • Thời gian
 • 13, 14 & 15/03/2018 Sáng : 9:00 - 12:00 Chiều : 13:30 - 16:30
 • Học phí
 • 2.800.000 VNĐ/người (bao gồm tài liệu, ăn nhẹ giữa buổi)
 • Giảng viên
 • Ông Hirabayashi
  Giáo sư thỉnh giảng Đại học Utsunomiya, Đại học Quốc gia Nhật Bản
  Giảng viên Trường Hoàng gia Gakushuin
  Tốt nghiệp Chuyên ngành Thiết kế nghề, khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Hosei.
  34 năm kinh nghiệm tại IBM Nhật Bản với các công việc kinh doanh, quản trị nhân sự,…
  Chuyên gia tư vấn về nhân sự, nghề nghiệp
 • Đối tượng tham gia
 • Các nhà quản lý doanh nghiệp, giám đốc nhân sự, cán bộ tổ chứcnhân sự, các cá nhân quan tâm
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 05-1617 BC 23-1516 BC 06-1516 BC 04-1516 BC 29-1516 BC 16-1516 BC 25-1516 BC 18-1516 BC 23-1516 BC 06-1516 BC 11-1516 BC 10-1516 BC 19-1516 BC 16-1516 BC 11-1516 BC 20-1516 BC 19-1516 BC 06-1516