KAIL2017 - Hội thảo giao lưu: “TẠO GIÁ TRỊ TỪ QUAN ĐIỂM CỦA CHÂU Á”
  • Thời gian
  • 14:30 ~ 18:00 ngày 28 tháng 11 năm 2017 (Thứ Ba)
  • Giảng viên
  • Người hướng dẫn: Ông Kumamoto Naoki (Giám đốc chương trình)
  • Đối tượng tham gia
  • Các học viên từ các khóa học Keieijuku
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to