Seminar - ĐÁNH GIÁ DOANH NGHIỆP-CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC & TÁI CƠ CẤU TRONG BỐI CẢNH SUY THOÁI
 • Thời gian
 • Từ 8:30 - 12:00 Ngày 7/8/2012
 • Giảng viên
 • Bà NGUYỄN THỊ NAM PHƯƠNG
  Sáng lập viên và Tư vấn trưởng của OCD, đồng sáng lập viên Công ty CP Đào tạo Quản lý Trực tuyến (OMT).
  Ông NGÔ QUÝ NHÂM
  Trưởng nhóm Tư vấn Chiến lược của OCD đồng thời cũng là Trưởng bộ môn Quản trị nguồn nhân lực- Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Ngoại thương.
 • Đối tượng tham gia
 • Giám đốc, quản lý các doanh nghiệp và các cá nhân có quan tâm ...

Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to