BC 01-1718 - CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NHÀ QUẢN LÝ CẤP TRUNG
 • Thời gian
 • 12, 13/ 9/ 2017 (2 ngày ) Sáng 9:00 ~ 12:00 Chiều 13:30 ~ 16:30
 • Học phí
 • 950.000 VNĐ/người (bao gồm chi phí tài liệu và ăn nhẹ)
 • Giảng viên
 • Mr. TAKUYA TAKIZAWA
  GIÁM ĐỐC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA HỌC VIỆN QUẢN LÝ SANNO (NHẬT BẢN)
  Tốt nghiệp khoa Xã hội, Đại học Hitotsubashi
  - Chuyên gia giảng dạy và tư vấn quản trị nguồn nhân lực
  - Chuyên gia trong việc hỗ trợ cải cách văn hóa tổ chức, tư vấn phát triển chương trình đào tạo người
  quản lý, thiết kế chương trình đào tạo, xây dựng hệ thống giáo dục, v.v
  - Chuyên gia lập kế hoạch, xây dựng biện pháp đào tạo nhân lực, thiết kế, điều phối chương trình đào tạo cho các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đoàn thể trong và ngoài nước.
 • Đối tượng tham gia
 • Người quản lý và ứng viên trở thành người quản lý
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 05-1516 BC 04-1617 BC 03-1516 BC 05-1516 BC 06-1516 BC 10-1516 BC 05-1617 BC 13-1516 BC 06-1516 BC 23-1516 BC 28-1516 BC 04-1516 BC 16-1516 BC 21-1617 BC 06-1516 BC 06-1516 BC 19-1516 BC 11-1516