BC 19-1617 - PHƯƠNG PHÁP LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH
 • Thời gian
 • 20, 21/ 6/2017 (2 ngày) Sáng: 9:00 ~ 12:00 Chiều: 13:30 ~ 16:30
 • Học phí
 • 1.750.000 VNĐ/ người (bao gồm tài liệu và ăn nhẹ giữa buổi)
 • Giảng viên
 • Ông Akira Oyamada
  • Chủ tịch Công ty Tư vấn Quản trị Gaia.
  • Chuyên gia tư vấn đào tạo trực tuyến và thiết kế khóa học từ Hiệp Hội đào tạo trực tuyến phi lợi nhuận Nhật Bản (NPO ELC)
  • MIS (Thạc sĩ Hệ thống Giảng dạy)
  • MBA (Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh)
 • Đối tượng tham gia
 • Quản lý cấp trung, Quản lý cấp cao và người phụ trách xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp.
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 21-1617 BC 29-1516 BC 29-1516 BC 06-1617 BC 03-1617 BC 09-1617 BC 07-1516 BC 06-1617 BC 03-1617 BC 04-1617 BC 19-1516 BC 10-1516 BC 17-1617 BC 04-1516 BC 28-1516 BC 22-1516 BC 19-1516 BC 18-1516