BC 17-1617 - KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH HIỆU QUẢ TRONG KINH DOANH
 • Thời gian
 • 23, 24 & 25/5/2017 (3 ngày) Sáng : 9:00 - 12:00 Chiều : 13:30 - 16:30
 • Học phí
 • 2.570.000 VNĐ/ người (bao gồm tài liệu và ăn nhẹ giữa buổi)
 • Giảng viên
 • Mr. Chee Hoo Lim
  - Giám đốc Trung tâm Đào tạo Panasonic tại khu vực Châu Á- Thái Bình Dương.
  - Phụ trách Giáo dục và Đào tạo Nguồn Nhân lực cho Tập đoàn Panasonic trong khu vực Châu Á- Thái Bình Dương, Trung Đông và Châu Phi.
  - Thạc sĩ Phát triển Nguồn Nhân lực, Đại học George Washington (Singapore).
  - Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA), Đại học Macquarie(Úc).
 • Đối tượng tham gia
 • Các nhà quản lý, chuyên viên kinh doanh cấp trung, cấp cao, những người có nhu cầu học hỏi các kỹ năng thuyết trình kinh doanh hiệu quả.
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 09-1617 BC 10-1617 BC 14-1617 BC 14-1516 BC 22-1516 BC 22-1516 BC 29-1516 BC 28-1516 BC 23-1516 BC 03-1617 BC 16-1516 BC 06-1516 BC 20-1516 BC 03-1617 BC 14-1516 BC 11-1516 BC 07-1516 BC 12-1516