BC 09-1617 - TƯ DUY PHẢN BIỆN (CRITICAL THINKING) - THỰC HÀNH VÀ ÁP DỤNG
 • Thời gian
 • 14, 15 & 16/3/2017 (3 ngày) Sáng : 9:00 - 12:00 Chiều : 13:30 - 16:30
 • Học phí
 • 2.570.000 VNĐ/ người (bao gồm tài liệu và ăn nhẹ giữa buổi)
 • Giảng viên
 • Ông Tsutomu Hosaka - Chuyên gia của JICA
  ¤ Tiến sĩ Luật tại đại học Kanagawa
  ¤ Chuyên gia tư vấn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Nhật Bản.
  ¤ Chuyên gia tư vấn về phát triền nguồn nhân lực cho các công ty Bất động sản, Bảo hiểm Nhân thọ và Tập đoàn Tài chính Công tại Nhật Bản.
 • Đối tượng tham gia
 • Lãnh đạo, Quản lý doanh nghiệp, nhân viên và các cá nhân có quan tâm.
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 07-1516 BC 06-1617 BC 12-1516 BC 04-1617 BC 07-1617 BC 15-1516 BC 20-1516 BC 14-1516 BC 20-1516 BC 02-1516 BC 28-1516 BC 16-1516 BC 28-1516 BC 07-1516 BC 12-1617 BC 18-1516 BC 28-1516 BC 04-1617