BC 08-1617 - PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI
 • Thời gian
 • 17, 18 & 19/1/2017 (3 ngày) Sáng : 9:00 - 12:00 Chiều : 13:30 - 16:30
 • Học phí
 • 2.570.000 VNĐ (bao gồm tài liệu, ăn nhẹ giữa giờ)
 • Giảng viên
 • Ông Iwase Akio
  - Chuyên gia của JICA Trên 30 năm kinh nghiệm làm việc cho tập đoàn Panasonic ở các lĩnh vực:
  - Giám đốc nghiên cứu và phát triển của panasonic Malaysia.
  - Giám đốc điều hành phụ trách mảng sản xuất và lập kế hoạch kinh doanh của Panasonic Electronic Component Thai.
  - Chuyên gia tư vấn của Panasonic Excel International.
 • Đối tượng tham gia
 • Quản lý doanh nghiệp, quản lý bộ phận; Người phụ trách mảng nghiên cứu phát triển, thiết kế sản phẩm mới và các cá nhân có quan tâm.
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 09-1617 BC 11-1617 BC 03-1617 BC 06-1516 BC 04-1617 BC 29-1516 BC 06-1516 BC 03-1516 BC 23-1516 BC 05-1516 BC 06-1516 BC 12-1617 BC 19-1516 BC 26-1516 BC 06-1516 BC 05-1617 BC 17-1617 BC 01-1617