BC 07-1617 - QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CHIẾN LƯỢC
 • Thời gian
 • 12, 13 & 14/01/2017 (3 ngày ) Sáng 9:00 ~ 12:00 Chiều 13:30 ~ 16:30
 • Học phí
 • 2.570.000 VND/người (bao gồm chi phí tài liệu và ăn nhẹ giữa giờ)
 • Giảng viên
 • TS. Kyoko Yamazaki
  • Chuyên gia về phát triển và quản trị nguồn nhân lực, am hiểu lí thuyết và giàu kinh nghiệm thực tế.
  • Có hơn 15 năm kinh nghiệm tại vị trí nhân sự trong các doanh nghiệp quốc tế như: Anh, Mỹ,
  Pháp.
  • Tiến sĩ quản trị kinh doanh. Hiện tại đang là giảng viên.
 • Đối tượng tham gia
 • Giám đốc quản lí doanh nghiệp vừa và nhỏ, Giám đốc, Cán bộ tổ chức nhân sự, nhân viên quản lí trung gian.
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 18-1516 BC 01-1617 BC 28-1516 BC 07-1617 BC 16-1516 BC 12-1617 BC 17-1617 BC 19-1516 BC 19-1516 BC 05-1516 BC 02-1617 BC 04-1516 BC 02-1516 BC 01-1617 BC 02-1516 BC 21-1617 BC 02-1617 BC 06-1617