BC 06-1617 - KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO VÀ TRUYỀN ĐẠT THÔNG TIN
 • Thời gian
 • 9, 10, 11/01/2017 (Sáng 9:00 ~ 12:00 Chiều 13:30 ~ 16:30)
 • Học phí
 • 2.570.000 VNĐ/người (bao gồm tài liệu, ăn nhẹ giữa buổi)
 • Giảng viên
 • TS. Kyoko Yamazaki
  • Chuyên gia về phát triển và quản trị nguồn nhân lực, am hiểu lí thuyết và giàu kinh nghiệm thực tế.
  • Có hơn 15 năm kinh nghiệm tại vị trí nhân sự trong các doanh nghiệp quốc tế như: Anh, Mỹ,
  Pháp.
  • Tiến sĩ quản trị kinh doanh. Hiện tại đang là giảng viên.
 • Đối tượng tham gia
 • Các quản lý doanh nghiệp, Giám đốc doanh nghiệp vừa và nhỏ, Giám đốc, cán bộ tổ chức nhân sự, Các cá nhân có quan tâm
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 07-1516 BC 17-1617 BC 14-1516 BC 22-1516 BC 22-1516 BC 21-1617 BC 03-1516 BC 15-1516 BC 06-1516 BC 19-1516 BC 13-1516 BC 26-1516 BC 13-1516 BC 14-1617 BC 18-1516 BC 07-1516 BC 14-1516 BC 03-1516