BC 05-1617 - DUY TRÌ NĂNG SUẤT TỔNG THỂ - TPM (TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE)
 • Thời gian
 • 22, 23 & 24/11/2016 (3 ngày) Sáng : 9:00 ~ 12:00 Chiều : 13:30 ~ 16:30
 • Học phí
 • 2.570.000 VNĐ (bao gồm tài liệu, ăn nhẹ giữa giờ)
 • Giảng viên
 • Ông Tsuyoshi SHIMIZU– Chuyên gia JICA
  Hơn 40 năm kinh nghiệm làm việc cho tập đoàn Matsushita (Panasonic) ở nhiều cương vị: Giám đốc kinh doanh, Giám đốc nhà máy sản xuất bộ phận màn hình CRT (Cathode - Ray Tube).
  Nguyên Giám đốc điều hành của Matsushita (Panasonic) tại Malaysia.
  Nguyên Giám đốc Học viện Matsushita
 • Đối tượng tham gia
 • Giám đốc nhà máy, trưởng - phó phòng quản lý sản xuất, nhân viên bộ phận sản xuất, chế tạo, nhân viên vận hành máy móc thiết bị.
 •  
Các hình ảnh của khóa học
Click vào để xem hình phóng to
Hình ảnh các khóa học
BC 04-1516 BC 17-1617 BC 06-1516 BC 07-1516 BC 06-1516 BC 05-1516 BC 06-1617 BC 02-1516 BC 18-1516 BC 26-1516 BC 02-1516 BC 16-1516 BC 12-1516 BC 03-1617 BC 14-1516 BC 07-1516 BC 01-1516 BC 26-1516